Artworks

ARON IRVING LI

Våtegn 2019.
Rød kapsel 2019.
Høst 2019.
Hybrid 2019, Kammer 2018.
Panicula 2019
Mylder I 2019.
Vekst 2018.
Frøhus 2018.
Spire 2018. Privat eie.
Hølje II 2016.
Hølje I 2016.
Hølje III 2016.
Forgrening 2017. Nasjonalmuseet Oslo
Memebran 2017.
Tvillingkapsel 2018.
 Objekt V 2016 støpt bronse.
 Objekt II 2016 støpt bronse.
 Objekt III 2016 støpt bronse.
 Objekt I 2016 støpt bronse.
 Objekt IV 2016 støpt bronse.
 Objekt IX 2016 støpt bronse.
Brocsh II 2016, Støpt bronse.
Brosch I 2016, Støpt bronse.
Brosch III 2016, Støpt bronse.
Brosch V 2016, Støpt bronse.
Brosch VI 2016, Støpt bronse.
Brosch VIII 2016, Støpt bronse.
Lämning I Støpt bronse foto Lena Herfindal .web
Lämning II 2015 Støpt bronse foto Lena Herfindal.web
Lämning IV 2015. Støpt sølv foto Lena Herfindal.web
Lämning IX.web
Lämning VI.web
Lämning VIII foto Lena liten.web
En glemt verden VIII 2015.
En glemt verden IX 2015.
En glemt verden III 2015. Nordenfelske kunstindustri museum.
En glemt verden I 2015.
En glemt verden V 2015.
En glemt verden IV 2015. Privat eie.
En glemt verden VII 2015. Privat eie.

© Aron Irving Li