3 hälsofördelar med CBD Olja

CBD eller CBD Olja är ett allt mer populärt naturläkemedel som mer och mer används vid många allt mer vanliga sjukdomar. CBD eller som det även heter cannabidiol är en av över 100 kemiska föreningar som kallas cannabinoider som finns i cannabis- eller marijuana-växten, Cannabis sativa. Tetrahydrocannabinol (THC) är den psykoaktiva komponenten cannabinoiden som finns i cannabis och orsakar känslan av att bli “hög”. Jämför man CBD och THC så gör CBD inte dig hög.

1. Motverkar smärta


Marijuana är något som har använts för att behandla smärta sedan 3000år före kristus. Nu har forskningen gått längre fram och forskare har upptäckt vilken komponent det är som lindrar smärtan och där har man kommit fram till att CBD är ansvarig för denna lindring. Människokroppen innehåller ett specialiserat system som kallas endocannabinoid-systemet (ECS), som är inblandat i att reglera en mängd olika funktioner inklusive sömn, aptit, smärta och immunsystemsvar. Kroppen producerar endokannabinoider, som är neurotransmittorer som binder till cannabinoidreceptorer i ditt nervsystem. Studier har visat att CBD kan bidra till att minska kronisk smärta genom att påverka endokannabinoidreceptoraktivitet, minska inflammation och interagera med neurotransmittorer. För mer info om den bästa CBD Oljan mot smärta klicka här.

2. Reducerar ångest och depression

CBD Olja har i studier med människor och djur påvisat att det reducerar ångest och depression. Ångest och depression är väldigt vanlig folksjukdom i Sverige och psykiska störningar har förödande effekter på hälsa och välmående. Det är inte bara ett stort problem i sverige utan världshälsoorganisationen har klassat det som den enskilt största bidragsgivaren till funktionshinder över hela världen, medan ångeststörningar rankas som sjätte. Ångest och depression behandlas vanligtvis med receptbelagda läkemedel, vilket kan orsaka en rad olika biverkningar.

3. Kan lindra cancer relaterade symptom

CBD kan hjälpa till att minska symtom relaterade till cancer samt även biverkningar relaterade till cancerbehandling, som illamående, kräkningar och smärta. En studie undersökte effekterna av CBD och THC hos närmare 200 personer med smärta relaterad till cancer och som inte upplevde någon effekt från smärtstillande medel. De som behandlades med ett extrakt innehållande båda föreningarna upplevde en signifikant minskning av smärtan jämfört med de som endast fick THC-extrakt. CBD kan också bidra till att minska illamående och kräkningar som orsakats av kemoterapi, vilket är bland de vanligaste kemoterapirelaterade biverkningarna för dem med cancer. Även om det finns läkemedel som hjälper till med dessa oroande symtom är de ibland ineffektiva, vilket leder till att vissa människor söker alternativ.